Sushi Restaurants in Nha Trang, Khánh Hòa

1-10
Japanische Restaurants, Sushi Restaurants
136 Bạch Đằng, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
4.5  · ₫₫ · +84 258 6252 595+84 258 6252 595
Fischläden, Alle Lebensmittel und Getränke
80-82-84 Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
4.0  · ₫₫ · +84 90 911 28 19+84 90 911 28 19
Fischläden, Alle Lebensmittel und Getränke
Phước Hoà, Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa Province 650000, Vietnam
4.5  · ₫₫ · +84 363 944 453+84 363 944 453
Sushi Restaurants
7 Ngô Đức Kế, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Werbung und Marketing, Geschäftsdienstleistungen
106 Bạch Đằng, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Japanische Restaurants, Sushi Restaurants
17c Hung Vuong
3.0  · ₫₫ · +84 583 525 729+84 583 525 729
www.ohsushibar.com
Japanische Restaurants, Alle Lebensmittel und Getränke
107 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
4.0  · ₫₫
Japanische Restaurants, Sonstige Beherbergungsstätten
Hon Tam Resort Nha Trang, Nha Trang, Vietnam
3.5  · ₫₫ · +84 583 590 147+84 583 590 147
baodaivillas.khatoco.com
Japanische Restaurants
72 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
4.5  · ₫₫ · +84 258 3513 179+84 258 3513 179
Japanische Restaurants
10. Akira
Four Seasons Park, Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
akirasushi.com.vn